Ngay buổi đầu đi học đánh golf đã bị thầy giáo dụ ấy ấy