Em nữ sinh tuổi mới lớn bị bắt cóc hãm hiếp tập thể liên tục