Để cô vợ Aki Sasaki đi du lịch cùng công ty và cái kết mọc sừng