Bất ngờ khi em người yêu cũ Minami Kojima thành mẹ kế của mình